StartpaginaProjecten
.

werken 2008

Schetsontwerp verbouw woonhuis aan het Pikmeer te Grou
Schetsontwerp verbouw vakantiewoning Yn' e Leijte te Grou
Digitaliseren Restaurent te Rijperkerk
Uitbreiding woonhuis Ytsjesan te Leeuwarden
Advies en procesbijstand inzake aanbestedingstraject Jorrtisma Bouw
Uitbreiding woonhuis Nieuw Rapenburg 15 i.s.m. Walon Architect AvB
Uitwerking Voorlopig Ontwerp en begeleiding Centrale Voorzieningen te Biddinghuizen
i.s.m. Hooft Graafland Architecten te Zwolle
Ontwerp en visualisatie Hotel '' De Waldwei" te Leeuwarden i.sm. Walon Architect AvB
Werkomschrijving t.b.v. aanvraag monumentensubsidie verbouw pakhuis
Ontwerp bedrijfsruimte en / met kantoren bedrijventerrein te Marssum

werken 2007

Uitwerken definitief ontwerp woonhuis aan Loosdrechtse Plassen
Uitbreiding woonhuis te Beetgumermolen
Uitbreiding vuurwerkbewaarplaatsen J.N. Schuurmans Kunstvuurwerk te Leeuwarden
Haalbaarheidsonderzoek staat van onderhoud Casco Bedrijvencentrum Zuivelfabriek te Gytsjerk
Ontwerp verbouw en bouwaanvraag uitbreiding woonhuis De Deelen te Leeuwarden
Bouwmanagement en detaillering nieuwbouw woning aan de voormalige zeedijk te Engwierum
Visualisatie bedrijvencomplex te Workum
Ontwerp en bouwaanvraag uitbreiding woonhuis met serre te Marssum
Overlegorgaan m.b.t. ontwikkeling van het Havenkwartier te Harlingen (Frisian Yacht Club)
Ontwerp en bouwaanvraag uitbreiding woonhuis met bedrijfsruimte te Terherne

werken 2006

Ontwerp Sporthalcomplex voor Unique Coaching i.s.m. Architectenbureau Walon
Nieuwbouw Woonhuis i.s.m. Hooft Graafland Architecten
Visualisatie Havenkwartier te Harlingen
Nieuwbouw Woonhuis aan de Loosdrechtse Plassen i.s.m. Hooft Graafland Architecten
Ontwerp en bouwmanagement verbouw woonhuis De Lauwers te Leeuwarden
6 woningen te Koudum i.s.m. Architectenbureau Greydanus
Ontwerp nieuwe veemarkthal i.s.m. Walon Architectenbureau
Geluidwerende voorzieningen Poederfabriek Friesland Foods te Workum i.s.m. Het4Kant
Ontwerp kantoor IBF te Heerenveen i.s.m. Walon Architectenbureau
Verbouw woonhuis te Wirdum i.s.m. Walon Architectenbureau
Visualisatie nieuwe operatieafdeling Ziekenhuis te Meppel
Visualisatie Frank Lloyd Wright woning in Zuiderburen te Leeuwarden i.s.m. Walon Architect AvB

werken 2005

Directievoering uitbreiding vuurwerkopslag J.N. Schuurmans Kunstvuurwerk te Leeuwarden
Bouwaanvraag en bouwkundige engineering pompkamer J.N. Schuurmans Kunstvuurwerk te Lwd.
Schetsontwerp verbouw / restyling kantoorpand te Leeuwarden
Bouwbegeleiding nieuwbouwwoning Hissemar te Leeuwarden
Verzorgen bouwaanvraag kantoor en bedrijfsruimte Betalux te Bolsward
Visualisatie Mediterane woning te Frankrijk
Verzorgen aanbesteding verbouw Beko Vuurwerk te Tilburg
Visualisatie ontwerp Hofstra & Walon nieuw bezoekerscentrum bij het Woudagemaal te Lemmer
Ontwerp uitbreiding De Deelen Zuiderburen te Leeuwarden
Uitbreiding Kaasfabriek CONO Beemster i.s.m. Het4Kant
Verzorgen bouwaanvraag woonhuis te Groningen
Verzorgen bouwaanvraag woonhuis te Bolsward
Verzorgen ontwerp en programma van eisen ten behoeve nieuwbouw Friesche Voetbalclub (FVC)
Bouwaanvraag uitbreiding Friesland Foods te Workum i.s.m. Architectenbureau Walon en Het4Kant
Engineering laadperron J.N. Schuurmans Kunstvuurwerk te Leeuwarden
Ontwerp uitbreiding en verbouw De Fleussen 6 Zuiderburen te Leeuwarden

2004

Ontwerp uitbreiding boerderij te Boelenslaan
Uitbreiding woonhuis te Drachten
Engineering nieuwbouw woning te Alteveer (Drenthe)
Schetsontwerp kantoor en bedrijfsruimte Betalux te Bolsward
Directievoering en uitbreiding J.N. Schuurmans Kunstvuurwerk te Leeuwarden
Kantoor Carel van Manderstraat te Leeuwarden
Interne visualisatie pand Voorstreek - Eewal i.s.m. Achterbosch Architectuur
Uitbreiding woonhuis Flevo 98 te Drachten
Uitbreiding Pierwoningen in Zuiderburen te Leeuwarden

H3D Virtuele Bouw . De Boorne 27 . 8939 BS . LEEUWARDEN . KvK Leeuwarden: 01102383

T: 058 - 2541615 .
M: 06 - 50461737 .
E: U wilt contact ? Klik dan hier. 


Ontwerp Willemshaven Harlingen